"KAMUOYUNA AÇIKLAMA"

 

Kul hakkı, insanın sahip olduğu hakları demektir. Kutsal kitabımız Kur’ân-ı Kerim kul hakkı üzerinde önemle durmaktadır.
Allah’ın emir ve yasaklarının hemen hemen dörte üçü kul hakkı ile ilgilidir.
Bu sebeple, Allah ’a kulluk, yalnızca belli ibadetleri yerine getirmek değil, aynı zamanda
insan haklarına da büyük saygı duymaktır.
Aksi takdirde insanların birarada kardeşçe yaşamaları mümkün olmaz.
Toplumun kaynaşması, kötülüklerden uzak, kardeşçe yaşayışın sağlanması için kul haklarına saygılı olmak o kadar önemlidir ki,
Allah her türlü günahı affettiği halde, kul hakkını affetmiyor.
İhanet etmek, utandırmak, küçümseme, mala ve cana zarar vermek, alış verişte aldatmak,
dargın durmak, iftira etmek, arkasından konuşmak, laf taşımak, dedikodu yapmak,
anarşi çıkarmak,  dini ve milli değerlere saygısız davranmak kul hakkını zedeleyen davranışlardandır.

Bu web sayfasında tüm demokratik protesto,bilgi, haber, yorum ve kaynağı gösterilen sosyal/siyasal içerikli paylaşımlar
Düşünceyi Açıklama ve Yayma Hürriyeti" kapsamında tarafımızdan yapılmıştır.

Demokratik düşünce ve kanaatlerimizin engellenmesi ve/veya şiddet/baskı altına alınması, bu nedenle "hakkımızda olası her türlü anti-demokratik yasal girişimi",
TC Anayasası, AİHM ve İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi kapsamında, her türlü yasal haklarımız saklı kalmak üzere, peşinen reddederiz.
Demokrasi dışı hiç bir eylemde bulunmayız ama demokratik haklarımıza müdahale edilmesini de asla kabul etmeyiz.
Kamuoyuna duyurulur..