HARAM OLSUN


Kim bir kul hakkı yemişse, bir kulun hakkının yenmesine göz yummuş ise derhal o kardeşi ile helalleşsin,
çünkü (kıyamet günü) dirhem de geçmez dinar da böyle olunca o (hak yiyen) kişinin sevapları alınır,
o adama yüklenir eğer sevapları yoksa o hakkını yediği adamın günahları buna yüklenir”

Her kim ki bu günahları işleyenlere destek verir ise onlar da harama ortak olmuş olurlar.

 

 

Bu web sayfasında tüm demokratik protesto, bilgi, haber, yorum ve kaynağı gösterilen sosyal/siyasal içerikli paylaşımlar
"Düşünceyi Açıklama ve Yayma Hürriyeti" kapsamında tarafımdan yapılmıştır.

Demokratik düşünce ve kanaatlerimin engellenmesi ve/veya şiddet/baskı altına alınması, bu nedenle "hakkımda olası her türlü anti-demokratik yasal girişimi",
T.C. Anayasası, AİHM ve İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi kapsamında, her türlü yasal haklarım saklı kalmak üzere, peşinen reddederim.
Demokrasi dışı hiç bir eylemde bulunmam ama demokratik haklarıma müdahale edilmesini de asla kabul etmem.
Kamuoyuna duyurulur M.Y.

www.kamuoyunaaciklama.com